ZŁOTOWSKA LIGA FUTSALU

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

9 XII 2019

GODZ. 18.30

 

TERMINARZ LIGI

ZŁOTOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

12 XII 2019

GODZ. 18:30

 

TERMINARZ LIGI


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

KONKURS PLASTYCZNY TPD i ZCAS

Regulamin Konkursu plastycznego pt: „Drzewko szczęścia”

Cele konkursu:
Profilaktyka emocjonalno-społeczna dzieci i ich rodziców
Hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie poprzez nakierowanie na pozytywne emocje
Przeciwdziałanie agresji i przemocy
Zachęcenie rodziców do aktywnego udziału w życiu dziecka
Mobilizacja do wspólnego rodzinnego spędzania czasu
Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi
Kształcenie zdolności manualnych
Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań artystycznych
promocja młodych autorów i ich prac


Organizatorzy konkursu:
Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie
Zespół Przedszkoli Samorządowych w Złotowie
Urząd Miejski w Złotowie
MKRPA w Złotowie


Adresaci konkursu:
1.Uczestnicy – dzieci ze złotowskich przedszkoli
oraz szkół podstawowych (kl. I – III) wraz z najbliższą rodziną
Kategorie wiekowe:
3 - 4 lata
5 - 6 lat
7- 9 lat


Dodatkowe informacje:
2.Każdy uczestnik może wykonać jedno „ drzewko szczęścia” w dowolnie wybranej technice plastycznej
3.„Drzewko szczęścia” powinno być wykonane i ozdobione przez uczestników konkursu- wyklucza się drzewka zakupione
4.Prace konkursowe należy składać do 23 listopada (poniedziałek), w siedzibie Zarządu Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowi, al. Piasta 26
5.Każda praca winna być opatrzona następującymi danymi
- imię i nazwisko, wiek autora oraz imię pomagającego rodzica lub opiekuna
- nazwa i adres placówki
6.Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej
7.Organizatorzy nie będą zwracać dostarczonych prac oraz zastrzegają sobie prawo dowolności w ich dysponowaniu.
8.O terminie wernisażu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie

 

Życzymy powodzenia w twórczym działaniu

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.