ZŁOTOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

 

13. kolejka

31 STYCZNIA 2019

godz. 18:30


TERMINARZ / TABELE

 

ZŁOTOWSKA LIGA FUTSALU

 

28 STYCZNIA 2019

godz. 17:30


TERMINARZ / TABELA


A A A

Zapytanie ofertowe

30 kwietnia 2013

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na wykonanie prac związanych z remontem części elewacji budynku Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej położonego w Złotowie przy Al. Piasta 26 zgodnie z niżej załączonym wykazem:

- remont orynnowania (obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze blachy)

- remont i naprawa elewacji w postaci uzupełnienia ubytków i naprawy tynków w kolorze wskazanym przez zamawiającego,

- w zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszelkich niezbędnych materiałów .

Oferta powinna uwzględnić wszelkie koszty brutto związane z:

- kosztem dostawy, w tym koszt transportu i rozładunku na miejscu montażu,

- zutylizowaniem materiału z rozbiórek powstałych w wyniku przeprowadzonych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca prowadzonych prac po zakończeniu robót.

Materiały powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i odpowiadające normom określonym przepisami prawa.

Zaleca się, aby Oferenci dokonali wizji lokalnej przedmiotowego budynku w celu oceny stanu istniejącego obiektu. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 502 518 188.

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2013 roku

3. Cena: prosimy o podanie ceny brutto.

4. Inne istotne warunki zamówienia:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. Podstawą udzielenia zamówienia będzie zlecenie na wykonanie ww. prac.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Aleja Piasta 26, 77-400 Złotów, do dnia 07.05.2013 r. do godz. 12.00.

 

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.