,

,

,

Wymiana oświetlenia w sali przy al. Mickiewicza 18

W sali sportowej przy al. Mickiewicza 18 wymieniliśmy oświetlenie. Dotychczasowe lampy zastąpiono oświetleniem ledowym, które poprawi warunki do treningów, a także przełoży się na mniejsze zużycie energii.