ZŁOTOWSKA LIGA FUTSALU

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

20 I 2020

GODZ. 18.30

 

TERMINARZ LIGI

ZŁOTOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

23 I 2020

GODZ. 18:30

 

TERMINARZ LIGI


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

70 dni do EURO 2012

Niech Twoje dzieło udekoruje Nasze Miasto!

Ogłaszamy konkurs na plakat – zaproszenie na mecze w Strefie Kibica w Amfiteatrze Leśnym przy ul. Partyzantów w Złotowie. Stwórz plakat, który będzie oddawał charakter niezwykłego wydarzenia w naszym mieście jakim będzie Strefa Kibica podczas trwania Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w dniach 8 czerwca – 1 lipca 2012.


Zaproś mieszkańców Złotowa i okolic, miłośników dobrej piłki na mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej przebiegające w przyjaznej atmosferze.

Stawiamy tylko jeden warunek plakat musi być oryginalny! Reszta zależy od twojej inwencji twórczej. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2012.

Adres korespondencyjny to sport.zcas@zlotow.pl

Dla zwycięzcy przygotujemy nagrodę niespodziankę. Ponadto, projekt zostanie wykorzystany  w kampanii promującej złotowską Strefę Kibica.

Życzymy powodzenia i czekamy na zgłoszenia.
Szczegółowe informacje poniżej w Regulaminie Konkursu.

 

Regulamin konkursu

Plakat Strefy Kibica w Złotowie”

1. Organizatorem Konkursu jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, www.zcas.zlotow.pl

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno amatorzy, jak i osoby zajmujące się zawodowo grafiką użytkową.

3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego plakatu w formacie pionowym A2.

Plakaty zrealizowane za pomocą technik grafiki komputerowej należy przesłać w formacie PDF, JPG lub CDR.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej oryginalnej kreacji graficznej w formie plakatów, których główną ideą jest popularyzacja Strefy Kibica w Amfiteatrze Leśnym w Złotowie funkcjonującej na okres trwania turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w dniach 8.06-1.07.2012.

5. Do konkursu przyjmowane są prace oryginalne dotąd niepublikowane.

6. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną ilość projektów plakatu.

7. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:

- Herb Złotowa (prześlemy na wskazany przez uczestnika adres email),

- Logo Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej (prześlemy na wskazany przez uczestnika adres email),

- Informację o możliwości i zachętę do odwiedzenia Strefy Kibica w Złotowie,

- Nazwę Strefa Kibica i adres.

8. Projekty konkursowe należy składać w terminie do 30 kwietnia 2012 roku w formie elektronicznej na adres sport.zcas@zlotow.pl.

9. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, dokładny adres, nr telefonu, email i oświadczenie autora, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora, i że nie narusza on praw autorskich osób trzecich.

10. Wyboru projektu dokona jury.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zcas.zlotow.pl.

12. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę niespodziankę.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo poproszenia (w razie konieczności)

Zwycięzcy Konkursu o dokonanie zmian i udoskonaleń projektu według przekazanych wskazówek.

14. Nagrodzony projekt wykorzystany będzie w kampanii promującej Strefę Kibica - funkcjonującej na okres trwania turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w dniach 8.06-1.07.2012 w Amfiteatrze Leśnym w Złotowie.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania, zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi oraz poprzez dokonanie zapisu na nośnikach elektronicznych i wykorzystania w całości lub części zwycięskiego projektu w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji w nieograniczonym czasie.

16. Z chwilą zamknięcia konkursu na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego projektu plakatu.

17.Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autora, w szczególności do oznaczenia plakatu jego nazwiskiem lub pseudonimem.

18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr

101 poz. 96 z późn. zmianami.).

19. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.

20. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do projektu. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na nośnikach użytych w pracach konkursowych. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zwolnienia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności prawnej związanej z wykorzystaniem projektu.

21. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Programem licencjonującym pokazy publiczne UEFA EURO 2012, tj. pkt. 2.3 Zakaz nawiązywania i zakaz wykorzystywania jakichkolwiek znaków bądź materiałów UEFA EURO 2012.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

23. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Informacja o zmianie Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej www.zcas.zlotow.pl.

 

 

 

Organizator

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.