,

,

,

Oferta pracy

Oferta pracy

Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Miejsce pracy:

- pływalnia „Laguna”

Warunki pracy:

- praca dwuzmianowa w godz. 5:30 – 13:30; 15:30-23:30

- wymiar zatrudnienia – cały etat

Wymagania:

- wykształcenie min. średnie (preferowane techniczne z uprawnieniami SEP do 1 kV)

- wiek – pełnoletność,

- umiejętność obsługi sterowników i maszyn elektrycznych,

- dobry stan zdrowia,

- odpowiedzialność,

- dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV, kwestionariusz osobowy

- klauzula informacyjna,

- świadectwa pracy potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (do wglądu),

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie) – oryginały do wglądu).

List motywacyjny oraz CV muszą posiadać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zapisane w następującej formule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

…………………………………………..                                                         ………………………………

( miejscowość, data )                                                                              ( podpis )

 

W/w dokumenty należy złożyć w dziale kadr ZCAS pok.101, ul. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów do dnia 10.06.2020 r. do godz. 10:00 lub na adres e-mail: plywalnia.laguna@asta-net.com.pl

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 502 518 098.