,

,

,

Obiekty - al. Mickiewicza 18

Obiekty - al. Mickiewicza 18

Na kompleks składają się: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz skatepark wyposażony w urządzenia do nabierania prędkości o profilu łukowym. W sąsiedztwie znajdują się cztery ziemne korty tenisowe, dwie ścianki do gry w tenisa, pole do minigolfa. Kompleks boisk i skateparku oświetla 8 słupów umożliwiających również korzystanie z obiektów w godzinach wieczornych.

Parametry: boisko piłkarskie – 30 m x 62 m, boisko wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6 m oraz dwie bramki na trwale wmontowane do podłoża, boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki o wymiarach – 19,1 m x 32,1 m, wymiary skateparku- 28,1 x 19,1 m.

W ramach kompleksu sportowego przy al. Mickiewicza 18 funkcjonuje również boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną o wym. 90 x 45 m z bramkami oraz piłkochwytami na wysokości 6 m. Przy boisku znajdują się trybuny z 200 miejscami siedzącymi, dwutorowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej o długości 349 m. Całość oświetlają 4 maszty oświetleniowe po 2500 W każdy. W skład kompleksu wchodzi również hala sportowa, zmodernizowana w 2013 roku, przeznaczoną do gry w piłkę siatkową, koszykową, nożną. Odbywają się tu również mecze bokserskie. Hala składa się z dużej sali o powierzchni 392 m², sali małej o powierzchni 190 m², szatni, pomieszczeń biurowych i zaplecza sanitarnego.  

Zapraszamy do korzystania z obiektów przy al. Mickiewicza 18:

Rezerwacji obiektów można dokonywać pod nr tel. 502 518 186.

Pliki do pobrania